Den engelska typens uppskjutbara fönster

Den engelska typens  uppskjutbara fönster fick sitt namn på grund av deras popularitet i området med samma namn och i hela Storbritannien. De engelska typens  uppskjutbara fönster skiljer sig från utåtgående fönster av skandinavisk typ och inåtgående Europafönster med sitt öppningssätt – de består av två ömsesidigt rörliga fönsterblad, de öppnas genom att trycka på en eller annan del med ramen och deras balans säkerställs av en blyvikt eller spiralmotvikter.

UAB Vudesta tillverkar den engelska typens  uppskjutbara fönster som ser ut som originella fönster av denna typ men också uppfyller krav av moderna standarder.

Den engelska typens uppskjutbara fönster tillverkar vi oftast av limmat trä: ek, tall, mahogny och lärk. Limmat trä säkerställer fönsterramens motstånd mot deformation och förlänger fönsternas användningsperiod.

AB Vudesta erbjuder ett brett urval av den engelska typens uppskjutbara träfönster. Träet för fönsterna väljs ut med syfte att upprätthålla äktheten av byggnadens arkitektur, dessutom är det ett naturligt material som kan användas i århundraden om man tar hand om det på ett bra sätt.

Företagets mångåriga produktionserfarenhet ger möjlighet att ständigt utveckla teknologier och anpassa fönster till individuella behov. All vår produktion följer EU:s högsta standarder.

Få en offert