ES projektai

UAB „Vudesta“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio UAB „Vudesta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vudesta“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0024.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigyta automatinė langų ir durų ruošinių apdirbimo įranga, kuri didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Vudesta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vudesta“

Projekto vykdytojas: UAB „Vudesta“

Bendra projekto vertė: 661462,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 297732,90 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-12-08

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-08-31