ES projektai

UAB „Vudesta“ diegia atsinaujinančius energijos išteklius

Nuo 2023 m. liepos mėnesio UAB „Vudesta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Vudesta“ Nr. 02-011-K-0156.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame įmonės visos energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 299,70 kW galios saulės elektrinė, kuri užtikrins energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

UAB „Vudesta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Bendra projekto vertė 181 423,81 Eur, iš kurių 125 182,43 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vykdymo laikotarpis 2023-07-19 – 2025-06-30.

UAB „Vudesta“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio UAB „Vudesta“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vudesta“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0024.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumui augti. Projekto metu bus įsigyta automatinė langų ir durų ruošinių apdirbimo įranga, kuri didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Vudesta“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vudesta“

Projekto vykdytojas UAB „Vudesta“

Bendra projekto vertė 661462,00 Eur

Skirtas finansavimas iki 297732,90 Eur

Projekto vykdymo pradžia 2020-12-08

Projekto vykdymo pabaiga 2023-08-31

Gauti pasiūlymą